noithatkuongthinh

Chậu rửa bát Kagol

Bộ sưu tập sản phẩm chậu và vòi rửa bát mang thương hiệu Kagol - Hàn Quốc tại showroom Bếp Kường Thịnh: 

Chậu rửa bát Kagol 7843C

-49%
Chậu rửa bát Kagol 7843C
Xem nhanh

1.800.000₫

3.500.000₫

Chậu rửa bát Kagol 8245C

-49%
Chậu rửa bát Kagol 8245C
Xem nhanh

1.800.000₫

3.500.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7843L

-49%
Chậu rửa bát Kagol 7843L
Xem nhanh

1.800.000₫

3.500.000₫

Chậu rửa bát Kagol 8245L

-49%
Chậu rửa bát Kagol 8245L
Xem nhanh

1.800.000₫

3.500.000₫

Chậu rửa bát Kagol 8850C

-48%
Chậu rửa bát Kagol 8850C
Xem nhanh

3.100.000₫

6.000.000₫

Chậu rửa bát Kagol 8047C

-44%
Chậu rửa bát Kagol 8047C
Xem nhanh

2.200.000₫

3.900.000₫

Chậu rửa bát âm bàn Kagol 7843

-43%
Chậu rửa bát âm bàn Kagol 7843
Xem nhanh

2.900.000₫

5.100.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7040BP

-41%
Chậu rửa bát Kagol 7040BP
Xem nhanh

2.000.000₫

3.400.000₫

Chậu rửa bát âm bàn Kagol 8245

-43%
Chậu rửa bát âm bàn Kagol 8245
Xem nhanh

2.900.000₫

5.100.000₫

Chậu rửa bát Kagol 6045

-40%
Chậu rửa bát Kagol 6045
Xem nhanh

1.200.000₫

2.000.000₫

Chậu rửa bát Kagol BT7843L

-45%
Chậu rửa bát Kagol BT7843L
Xem nhanh

3.100.000₫

5.600.000₫

Chậu rửa bát Kagol BT7843C

-45%
Chậu rửa bát Kagol BT7843C
Xem nhanh

3.100.000₫

5.600.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 10045B

-42%
Chậu rửa bát Kagol Nano 10045B
Xem nhanh

3.200.000₫

5.500.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 10045B-C...

-41%
Chậu rửa bát Kagol Nano 10045B-CD-CT-HR
Xem nhanh

3.400.000₫

5.800.000₫

Chậu rửa bát Kagol BT 10045BT

-45%
Chậu rửa bát Kagol BT 10045BT
Xem nhanh

2.700.000₫

4.900.000₫

Chậu rửa bát Kagol 8245 bóng

-32%
Chậu rửa bát Kagol 8245 bóng
Xem nhanh

2.800.000₫

4.100.000₫