noithatkuongthinh

Chậu rửa bát Kagol

Bộ sưu tập sản phẩm chậu và vòi rửa bát mang thương hiệu Kagol - Hàn Quốc tại showroom Bếp Kường Thịnh: 

Chậu rửa bát Kagol 8245L

-50%
Chậu rửa bát Kagol 8245L
Xem nhanh

1.600.000₫

3.200.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7843L

-50%
Chậu rửa bát Kagol 7843L
Xem nhanh

1.600.000₫

3.200.000₫

Chậu rửa bát Kagol 8245C

-50%
Chậu rửa bát Kagol 8245C
Xem nhanh

1.600.000₫

3.200.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7843C

-43%
Chậu rửa bát Kagol 7843C
Xem nhanh

1.600.000₫

2.800.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7040C

-50%
Chậu rửa bát Kagol 7040C
Xem nhanh

1.400.000₫

2.800.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7243C

-50%
Chậu rửa bát Kagol 7243C
Xem nhanh

1.400.000₫

2.800.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7040L

-50%
Chậu rửa bát Kagol 7040L
Xem nhanh

1.400.000₫

2.800.000₫

Chậu rửa bát Kagol 7243L

-50%
Chậu rửa bát Kagol 7243L
Xem nhanh

1.400.000₫

2.800.000₫

Vòi rửa bát Kagol VC8501

-31%
Vòi rửa bát Kagol VC8501
Xem nhanh

1.800.000₫

2.600.000₫

Vòi rửa bát Kagol K05

-58%
Vòi rửa bát Kagol K05
Xem nhanh

1.100.000₫

2.600.000₫

Vòi rửa bát Kagol K01

-31%
Vòi rửa bát Kagol K01
Xem nhanh

1.800.000₫

2.600.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 10045

-48%
Chậu rửa bát Kagol Nano 10045
Xem nhanh

3.200.000₫

6.200.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SL

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SL
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SC

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SC
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BC

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BC
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BL

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BL
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫