noithatkuongthinh

Chậu rửa bát Kagol

Bộ sưu tập sản phẩm chậu và vòi rửa bát mang thương hiệu Kagol - Hàn Quốc tại showroom Bếp Kường Thịnh: 

Vòi rửa bát Kagol VC8501

-31%
Vòi rửa bát Kagol VC8501
Xem nhanh

1.800.000₫

2.600.000₫

Vòi rửa bát Kagol K05

-31%
Vòi rửa bát Kagol K05
Xem nhanh

1.800.000₫

2.600.000₫

Vòi rửa bát Kagol K01

-31%
Vòi rửa bát Kagol K01
Xem nhanh

1.800.000₫

2.600.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 10045

-48%
Chậu rửa bát Kagol Nano 10045
Xem nhanh

3.200.000₫

6.200.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SL

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SL
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SC

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SC
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BC

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BC
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BL

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 7843BL
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 8245BL

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 8245BL
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Kagol Nano 8245BC

-51%
Chậu rửa bát Kagol Nano 8245BC
Xem nhanh

2.600.000₫

5.300.000₫

Chậu rửa bát Nano Black 8245L

-50%
Chậu rửa bát Nano Black 8245L
Xem nhanh

2.800.000₫

5.600.000₫

Chậu rửa bát Nano Black 8245

-50%
Chậu rửa bát Nano Black 8245
Xem nhanh

2.800.000₫

5.600.000₫