noithatkuongthinh

Máy rửa bát Arber ABMRB06

Liên hệ

Thông số kỷ thuật : Nguồn điện : 220-240V/50hz Mức ti...

Xem nhanh
Bộ nồi Arber DIAMOND

2.200.000₫

3.400.000₫

Thông số bộ nồi Arber DIAMOND Bộ nồi 3 đáy dùng tốt c...

Chậu rửa bát Kagol 8245L

1.600.000₫

3.200.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 8245L - Vật liệu inox 304 d...

Chậu rửa bát Kagol 7843L

1.600.000₫

3.200.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 7843L - Vật liệu inox 304 d...

Chậu rửa bát Kagol 8245C

1.600.000₫

3.200.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 8245C - Vật liệu inox 304 d...

Chậu rửa bát Kagol 7843C

1.600.000₫

2.800.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 7843C - Vật liệu inox 304 d...

Chậu rửa bát Kagol 7040C

1.400.000₫

2.800.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 7040C - Vật liệu inox 304 d...

Chậu rửa bát Kagol 7243C

1.400.000₫

2.800.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 7243C - Vật liệu inox 304 d...

Chậu rửa bát Kagol 7040L

1.400.000₫

2.800.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 7040L - Vật liệu inox 304 d...

Chậu rửa bát Kagol 7243L

1.400.000₫

2.800.000₫

Thông số chậu rửa bát Kagol 7243L - Vật liệu inox 304 d...

Bộ nồi Arber AB 5PLUS

2.400.000₫

3.400.000₫

Thông số bộ nồi Arber AB 5PLUS Bộ nồi Arber AB 5PLUS...

Vòi rửa bát Kagol VC8501

1.800.000₫

2.600.000₫

Thông số Vòi rửa bát Kagol VC8501 Vòi rửa bát nóng...

Vòi rửa bát Kagol K05

1.100.000₫

2.600.000₫

Thông số Vòi rửa bát Kagol K05 Vòi rửa bát nóng lạ...

Vòi rửa bát Kagol K01

1.800.000₫

2.600.000₫

Thông số Vòi rửa bát Kagol K01 Vòi rửa bát nóng lạ...

Chậu rửa bát Kagol Nano 10045

3.200.000₫

6.200.000₫

Thông số c hậu rửa bát Kagol Nano 10045 - Vật liệ...

Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SL

2.600.000₫

5.300.000₫

Thông số Chậu rửa bát Kagol Nano 8245SL - Vật li...