noithatkuongthinh

Vòi rửa bát Konox KN1618

3.100.000₫

3.680.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút lò xo ...

Vòi rửa bát Konox KN1909

4.100.000₫

4.870.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút lò xo ...

Vòi rửa bát Konox KN1901B

3.600.000₫

4.250.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút màu đen ...

Vòi rửa bát Konox KN1905

2.950.000₫

3.480.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút - Có n...

Vòi rửa bát Konox KN1901N

3.600.000₫

4.250.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: cần cứng vuông ...

Vòi rửa bát Konox KN1209

3.300.000₫

3.890.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: cần cứng vuông ...

Vòi rửa bát Konox KN1902

3.500.000₫

4.150.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút - Có n...

Vòi rửa bát Konox KN1337

3.100.000₫

3.650.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút cần vuông ...

Vòi rửa bát Konox KN1206

1.900.000₫

2.280.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: vòi cứng - Có ...

Vòi rửa bát Konox KN1205

2.000.000₫

2.460.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: vòi cứng vuông ...

Vòi rửa bát Konox KN1201

1.540.000₫

1.820.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: vòi cứng - Có ...

Vòi rửa bát Konox KN1901C

3.200.000₫

3.850.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút - Có n...

Vòi rửa bát Konox Trim-Water

3.380.000₫

3.980.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh kết hợp lọc nước - Kiểu dáng: vò...

Vòi rửa bát Konox KN1900

2.500.000₫

2.980.000₫

- Loại vòi: nóng lạnh - Kiểu dáng: dây rút - Có n...